6.6.2022

Amoniak a metanol jako udržitelné alternativy tradičních paliv

Odvětví silniční dopravy se musí snažit snížit emise uhlíku tak, aby se nárůst teploty udržoval pod 1,5 °C. Používání alternativních paliv může pomoci snížit znečištění a udržet teploty pod prahovou hodnotou. To znamená snížit emise uhlíku o polovinu do roku 2030 a dosáhnout nulových emisních cílů do roku 2050.V roce 2019 byla doprava odpovědná za zhruba čtvrtinu všech emisí oxidu uhličitého v EU. Ta silniční se na tomto množství podle Evropské agentury pro životní prostředí podílela ze 71,7 procent. Pokud tedy usilujeme o dosažení emisních cílů v příštích desetiletích, musí dopravci přijmout ekologičtější paliva vyrobená z obnovitelných zdrojů. Dopravci mohou přijmout několik alternativ, včetně amoniaku a metanolu.AmoniakAmoniak, který při spalování neuvolňuje žádný oxid uhličitý, je sloučenina vodíku a dusíku. Je považován za jednu z nejlepších možností pro mezinárodní cesty na dlouhé vzdálenosti, zejména pro kamiony a dokonce i kontejnerové lodě.I když se již používá v zemědělství jako hnojivo, výroba amoniaku vyžaduje energeticky náročné technologie, které generují značné množství oxidu uhličitého. Produkuje také jedovaté plyny (oxid dusíku) a nádoby na čpavek musí být vybaveny systémem selektivní katalytické redukce. SCR se používají k přeměně emisí na dusík a vodní páru, čímž se snižuje hladina oxidů dusíku.Amoniak je také vysoce toxický ve srovnání s jinými palivy a odvětví přepravy by muselo přijmout přísné ochranné protokoly, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana životního prostředí.

Methanol

Metanol je alternativou znečišťující nafty. Lze jej vyrábět z biopaliv a obnovitelných energetických zdrojů. Náklady na přestavbu současných přepravních systémů a stavbu nových jsou podle odborníků v porovnání s jinými palivy nižší. Další výhodou je, že se nemusí skladovat při extrémních teplotách nebo pod tlakem. Metanol je bezpečnější a snáze skladovatelný a může pomoci dosáhnout uhlíkových cílů.Někteří dopravci již investují do používání čpavku a metanolu, protože v Evropě neexistují lepší alternativy pro silniční přepravu . Dvoupalivové motory, které využívají tradiční paliva a metanol, jsou však u dopravců zvýhodněny, protože metanol v současné době nelze vyrábět ve velkém. V současné době všichni významní výrobci motorů zavedli do svých produktových řad i metanol. Okamžitým přínosem je snížení oxidu dusíku o 80 procent, pevných částic o 95 procent a oxidu siřičitého dokonce o 99 procent.Velkou roli bude podle odborníků čpavek hrát také tehdy, pokud se podaří zmírnit bezpečnostní rizika. Nedávná zpráva zdůrazňuje skutečnost, že čpavek a metanol jsou nejvhodnější pro cesty na dlouhé vzdálenosti, pokud se používají ve formě e-paliv a pokročilých biopaliv. E-metanol a biometanol nejen pomáhají snižovat emise uhlíku, ale nevyžadují žádnou nebo jen malou modernizaci motoru. E-metanol je upřednostňován dopravci , ale existují určité problémy s velkovýrobou, včetně nákladů a dostupnosti zachyceného uhlíku.

Poptávkový formulář

Využijte mezinárodní a vnitrostátní kamionovou dopravu za výhodné ceny. Napište nám vaši poptávku přes propracovaný formulář.

Máte dotaz?

Potřebujete poradit, nebo se zeptat na stav vaší zakázky?
Zavolejte, nebo nám napište e-mail.

S námi je váš náklad v dobrých rukou.
Kontaktujte nás, rádi vám zodpovíme vaše dotazy.

© Jiří Žabka - LEVEL s.r.o. | Klatovy | Všechna práva vyhrazena